Victoria School ZS

Po prvních zkušenostech s distanční výukou z jara roku 2020, kdy jsme vyzkoušeli různé platformy, jsme se rozhodli pro Microsoft Teams. Jedná se o osvědčenou platformu, která díky své jednoduché instalaci a připojení přes webové rozhraní, vyhovuje žákům, rodičům i pedagogům.

Během výuky využívají pedagogové osvědčené funkce této platformy jako je např. sdílení dokumentů a plochy, videokonference, promítání whiteboardů, vytváření kvízů, plnění úkolů v zadaném čase apod.

Online výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu. Vyučovány jsou téměř všechny předměty včetně tělesné, výtvarné a hudební výchovy. Uvědomujeme si nezastupitelnou roli těchto předmětů, v rámci kterých učitelé zadávají dětem zábavné a kreativní úkoly, u kterých mohou děti relaxovat a vykonávat je bez připojení k počítači.

Snažíme se o nalezení vyváženého poměru mezi online výukou a úkoly, které řeší žáci samostatně.

Reakce rodičů na online výuku jsou velmi pozitivní. Většina z nich oceňuje výuku dle rozvrhu, díky které dochází nejen ke vzdělávání dětí, ale je zachován, v dnešní době tak důležitý, denní režim dítěte. V případě rozdílných potřeb dítěte učitelé reagují flexibilně, individuální domluva je vždy možná.

Věříme, že se všechny děti brzy navrátí zpátky do lavic. Kdyby se tak však náhodou nestalo, naše škola je připravena poskytnout kvalitní vzdělávání online.