Victoria School ZS

Evropský den (září 2022)

Evropský den, realizovaný formou komunitně osvětového setkání v areálu školy, byl vyvrcholením dvoutýdenní projektové výuky na téma „Evropská Unie a její jednotlivé členské státy“ při příležitosti českého předsednictví Radě EU. Cílem bylo rozšíření povědomí našich žáků o EU a jejích členských státech a rozvoj multikulturního vnímání dětí. V rámci projektu si žáci druhého stupně, rozděleni do pracovních skupin, vylosovali jednu ze členských zemí EU a vyzbrojeni odvahou a svými dotazy vyrazili na jednotlivé ambasády, kde byli velmi mile přijati.

Měli zde možnost klást otázky a diskutovat přímo s ambasadory a dalšími zaměstnanci ambasád a na základě těchto návštěv vznikla mnohdy velice zajímavá videa z těchto rozhovorů. Své nově nabyté poznatky rovněž zpracovali a následně prezentovali žákům prvního stupně. Zároveň museli v rámci týmu společnými silami vytvořit koncepci stánku – stanoviště na Evropský den, kde svou zemi aktivně prezentovali všem jeho návštěvníkům, včetně zástupců finské ambasády. Účast z řad dětí, rodičů a přátel školy byla opravdu veliká.

Každá skupina si vyrobila tzv. lapbook (interaktivní 3D kniha) a k tomu připravila rozmanité aktivity, naučné soutěže, typické pokrmy či hudbu a zábavnou formou tak daný stát ve svém stánku představila. Na Evropském dni tak vznikl velmi pestrý veletrh a o zábavu a nové informace nebyla nouze. Veškeré úsilí bylo odměněno obrovským zájmem rodičů a menších dětí, které s nadšením plnily všechny připravené úkoly a kvízy a následně udělovaly body za nejlepší stánek. Nakonec bylo velmi obtížné vybrat vítěze.

Realizací tohoto projektu byl posílen komunitní charakter školy a zároveň zdokonaleny prezentační dovednosti žáků včetně rozšíření jejich obzorů v multikulturní oblasti.

Velké poděkování patří všem zástupcům ambasád, kteří se setkali s našimi žáky a poskytli jim zajímavé rozhovory. Jednalo se o velvyslanectví Finska, Švédska, Dánska, Belgie, Německa, Estonska, Rumunska Slovenska, Řecka, Kypru, Španělska, Slovinska a Rakouska. Zároveň chceme poděkovat zaměstnancům Evropského domu v Praze, který naši žáci v rámci tohoto projektu také navštívili a dozvěděli se tak mnoho nových informací o EU.

Pod patronátem jazykového oddělení na závěr proběhl International Day, v němž žáci se svými rodiči a sourozenci během odpoledne „procestovali“ 9 různých zemí a při jejichž návštěvě řešili kvízy, vyráběli, soutěžili, učili se nová slovíčka a ochutnávali místní speciality.