Victoria School ZS

Jumbo Afrika (září 2021)

Tento krásný projekt byl realizován ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum Narovinu a byl zaměřen na zvýšení povědomí našich žáků o situaci v rozvojových zemích a měl přispět k výchově k lidským právům a tolerantní společnosti. Dal vzniknout dlouhodobé spolupráci se školou na ostrově Rusinga Island na Viktoriině jezeře v Keni. Projekt byl završen celoškolní akcí Jumbo Afrika, která se konala v kulturním centru Beseda, kde došlo k online propojení s africkou školou. České i africké děti byly velmi zvídavé, otázky nebraly konce. Hlavním úspěchem projektu byla adopce africké dívky Evaline.

Projektová výuka zahrnovala interaktivní workshopy dané problematiky, promítání krátkých filmů o životě v Keni a ve škole na Rusinga Island, společnou diskusi se zástupci Centra Narovinu a různé aktivity spojené s africkými zvyklostmi. Téma Afriky se prolínalo všemi předměty v průběhu týdne, během něhož se projekt uskutečnil.

Žáci nižších ročníků měli obrovský zážitek z propojení se školou v Africe a pocit sounáležitosti si prohloubili i díky výrobě náramků a školních pomůcek pro tyto africké děti. Starší žáci již byli schopni vést zajímavý online rozhovor se svými protějšky v Africe. Zajímali se o problémy spojené s nedostatkem vody, potravin a učebních materiálů nebo o to, jak do jejich života zasáhl covid-19. Dozvěděli se mnoho o životě v sirotčinci a o školní výuce. V závěru projektu pak iniciovali adopci africké dívky Evaline, na kterou se složili rodiče a pedagogové školy. Pomineme-li získání nových znalostí a dovedností, povedlo se vytvořit hezké partnerství mezi žáky Victoria School a dětmi z Rusinga Island.