IV. ROČNÍKU VĚDECKÉ KONFERENCE – 2. kolo

Přijměte prosím pozvání na druhé kolo IV. ROČNÍKU VĚDECKÉ KONFERENCE. 24. 5. 2023 od 16:00 do 19:00 v KC Beseda Klánovice. Porota si vyslechne žáky osmé a deváté třídy.  Na Vaši podporu a hojnou účast se těší celý tým Victorky!

Cambridge English – jarní zkoušky

Zkoušky Cambridge English 17. května 2023 se konaly ve Victoria School zkoušky Cambridge English. Přihlášeno bylo tentokrát přes 50 žáků napříč téměř všemi stupni.  Děkujeme všem, kteří se podílely na jejich organizaci a hladkém průběhu, jakož i těm, kteří drželi palce!

1. PLES Victoria School

Ples Victoria School 10. března 2023 se konal první PLES VICTORIA SCHOOL pro rodiče a přátele školy. Někdy stačí málo a z prvotní myšlenky se s trochou snahy vyklube příjemná akce. Přesně takto vznikl náš první ples. Do příprav se zapojili jak zaměstnanci Victoria School tak rodiče a velkou měrou přispěli taktéž žáci vyšších ročníků. […]

IV. ROČNÍK VĚDECKÉ KONFERENCE

Dne 1. 3. 2023 proběhl již IV. ROČNÍK VĚDECKÉ KONFERENCE v KC Beseda v Klánovicích. Tentokrát si odborná porota vyslechla žáky 6. a 7. třídy Victoria School. Další kolo IV. ROČNÍKU VĚDECKÉ KONFERENCE se uskuteční 24. 5. 2023. Těšit se budeme na žáky 8. a 9. třídy.

Vánoční zpívání v klánovickém kostele – 2022

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KLÁNOVICKÉM KOSTELE se stalo již tradicí Victoria School. V roce 2022 jsme se sešli 7. 12. opět v hojném počtu. Přestože místo sněhu byl předvánoční čas na blátě, krásný zážitek z pěveckého vystoupení našich žáků pod taktovkou paní učitelky Pavly Hávové zahřál na duši a jistě navodil pohodovou atmosféru. Na místě bylo […]

Evropský den (září 2022)

Evropský den (září 2022) Evropský den, realizovaný formou komunitně osvětového setkání v areálu školy, byl vyvrcholením dvoutýdenní projektové výuky na téma „Evropská Unie a její jednotlivé členské státy“ při příležitosti českého předsednictví Radě EU. Cílem bylo rozšíření povědomí našich žáků o EU a jejích členských státech a rozvoj multikulturního vnímání dětí. V rámci projektu si žáci druhého […]

Všichni jsme lidé jedné Země (duben 2022)

Všichni jsme lidé jedné Země (duben 2022) Xenofobie a rasismus. V dnešní multikulturní společnosti je to jistě téma, se kterým je nutné neustále pracovat. Proto jsme se rozhodli ve Victoria School uspořádat celotýdenní osvětovou akci zaměřenou na prevenci projevů výše zmíněných negativních jevů. Na projektu se podílela společnost Divadelta se svým zážitkovým preventivním divadlem. Závěrem tohoto […]

Jumbo Afrika (září 2021)

Jumbo Afrika (září 2021) Tento krásný projekt byl realizován ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum Narovinu a byl zaměřen na zvýšení povědomí našich žáků o situaci v rozvojových zemích a měl přispět k výchově k lidským právům a tolerantní společnosti. Dal vzniknout dlouhodobé spolupráci se školou na ostrově Rusinga Island na Viktoriině jezeře v Keni. Projekt byl završen celoškolní […]