Victoria School ZS

DOTACE

Název projektu: ZŠ a MŠ Victoria School 81

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022306

Termín realizace projektu: 1.9.2021 – 30.6.2023

Název projektu: Podpora inkluze ve Victoria School II. (ZŠ)
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001893
Termín realizace projektu: 1.9.2020 – 31.12.2022

Projekt je zaměřen na personální podporu školy formou zřízení pozice dvojjazyčného asistenta pedagoga, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců formou projektové výuky, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. Projekt je financován z fondů EU.

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků

Komunitně osvětová setkání

Halloween (datum konání: 1. 11. 2022)

Evropský den (datum konání: 30. 9. 2022)

Book day (datum konání: 19. 10. 2022)

Vánoce doma i ve světě (datum konání: 24. 11. 2022)

Odborně zaměřená tematická setkávání

Jak se mozek (ne)učí I. a Jak se mozek (ne)učí II. (datum konání: 11. a 18. 10. 2022)

Komunikace s puberťákem a Dnešní svět puberťáků (datum konání: 8. 6. a 21. 11. 2022)

Název projektu: Šablony pro Victoria School II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014316
Termín realizace projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021

Název projektu: Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria School v Klánovicích
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000511
Termín realizace: 1. 3. 2018 – 1. 10. 2018