Victoria School ZS

DOTACE

Název projektu: Podpora inkluze ve Victoria School II. (ZŠ)
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001893
Termín realizace projektu: 1.9.2020 – 31.8.2022

Projekt je zaměřen na personální podporu školy formou zřízení pozice dvojjazyčného asistenta pedagoga, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců formou projektové výuky, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. Projekt je financován z fondů EU.

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků

Název projektu: Šablony pro Victoria School II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014316
Termín realizace projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021

Název projektu: Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria School v Klánovicích
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000511
Termín realizace: 1. 3. 2018 – 1. 10. 2018