Victoria School ZS

NÁŠ TÝM

Matěj Žák

“Mně se to motto nějak mottá”,
takže “Úsměv, prosím!”

 • ředitel ZŠ a MŠ Victoria School
 • třídní učitel 5. třídy
 • učitel českého jazyka

Gabriela Šmerdová

Plant your garden and decorate your soul, instead of waiting for someone to bring you flowers

 • zástupkyně ředitele pro ZŠ

Martina Štekláčová

„Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.“ 

 • hlavní ekonomka

Jana Černá

„Co je důležité, je očím neviditelné.”

 • zástupkyně ředitele pro ZŠ

Jana Šimanová

„Přijmi to, co je, nech plavat to, co bylo a věř v to, co přijde.” 

 • provozní manažerka

Táňa Svobodová

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ 

 • třídní učitelka 1. třídy
 • učitelka českého jazyka

Pavla Hávová

 • třídní učitelka 2. třídy

 • učitelka hudební výchovy

Tereza Fulínová

 • třídní učitelka 3. třídy

 • učitelka chemie

Alžběta Ženíšková

 • třídní učitelka 4. třídy
 • garantka “Učíme se venku”

Radka Nováková

 • třídní učitelka 6. třídy

 • učitelka matematiky a fyziky

Michal Návara

 • třídní učitel 7. třídy

 • učitel českého jazyka, matematiky a VkO

Pavlína Naegele

 • třídní učitelka 8. třídy
 • učitelka dějepisu, přírodopisu a vlastivědy

Markéta Tichá

 • třídní učitelka 9. třídy
 • učitelka zeměpisu a tělesné výchovy

Kateřina Štádlerová

 • koordinátorka rodilých mluvčích

 • učitelka němčiny
 • dvojjazyčná asistentka

Mark Farrell

 • rodilý mluvčí
 • vedoucí učitel angličtiny

Petra Mishevska

 • rodilá mluvčí
 • učitelka angličtiny a španělštiny

Michael Di Trapani

 • rodilý mluvčí
 • učitel angličtiny

Meghan Lauren Green

 • rodilá mluvčí
 • učitelka angličtiny a robotiky

Maria Salikhov

 • rodilá mluvčí
 • učitelka angličtiny

Marcela Kanwarová

 • učitelka angličtiny

Alžběta Horáková

 • rodilá mluvčí
 • učitelka angličtiny

Pavan Kanwar

 • rodilý mluvčí
 • učitel matematiky a kritického myšlení

Alejandro Martínez

 • rodilý mluvčí

 • učitel španělštiny

Jan Walter

 • učitel tělesné výchovy, robotiky a VkZ

Jan Dlask

 • učitel ICT

Michal "Lachim" Šíp

 • učitel pracovních činností

 • asistent “Učíme se venku”

Denisa Brédová

 • učitelka výtvarné výchovy

Pavlína Dvořáková Wolfová

 • učitelka vaření
 • vychovatelka ve školní družině
 • školní asistentka

Lucie Čunderlíková

 • vychovatelka ve školní družině

 • školní asistentka