Victoria School ZS

O VICTORCE

Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze jednu třídu, ve které je nejvýše 18 žáků.

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají od 1. třídy minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován převážně certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi.

Od 6. třídy se žáci začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština a němčina.

V 1. třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od 2. třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibydou i známky.

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná většinou v 9:00 hod., na druhém stupni v 8:05 hod.

Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na základě dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole a Učíme se venku.

O VICTORCE

Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze jednu třídu, ve které je nejvýše 18 žáků.

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají od 1. třídy minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován převážně certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi.

Od 6. třídy se žáci začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština a němčina.

V 1. třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od 2. třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibydou i známky.

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná většinou v 9:00 hod., na druhém stupni v 8:05 hod.

Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na základě dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole a Učíme se venku.

O VICTORCE

Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze jednu třídu, ve které je nejvýše 18 žáků.

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají od 1. třídy minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován převážně certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi.

Od 6. třídy se žáci začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština a němčina.

V 1. třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od 2. třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibydou i známky.

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná většinou v 9:00 hod., na druhém stupni v 8:05 hod.

Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na základě dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole a Učíme se venku.

O VICTORCE

Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze jednu třídu, ve které je nejvýše 18 žáků.

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají od 1. třídy minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován převážně certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi.

Od 6. třídy se žáci začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština a němčina.

V 1. třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od 2. třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibydou i známky.

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná většinou v 9:00 hod., na druhém stupni v 8:05 hod.

Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na základě dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole a Učíme se venku.

O VICTORCE

Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze jednu třídu, ve které je nejvýše 18 žáků.

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají od 1. třídy minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován převážně certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi.

Od 6. třídy se žáci začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština a němčina.

V 1. třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od 2. třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibydou i známky.

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná většinou v 9:00 hod., na druhém stupni v 8:05 hod.

Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na základě dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole a Učíme se venku.

O VICTORCE

Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze jednu třídu, ve které je nejvýše 18 žáků.

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají od 1. třídy minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován převážně certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi.

Od 6. třídy se žáci začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština a němčina.

V 1. třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od 2. třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibydou i známky.

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná většinou v 9:00 hod., na druhém stupni v 8:05 hod.

Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na základě dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole a Učíme se venku.