Victoria School ZS

Přestup do 2. – 9. třídy​

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Přestup do 2. – 9. třídy

Podmínky přestupu

Pokud si přejete přihlásit své dítě do 2. – 9. třídy, je nutné, aby u nás absolvovalo tzv. zkušební týden, po jehož absolvování se společně rozhodneme, zda je naše škola pro Vaše dítě vhodná. Přihlížet budeme také k souznění žáka a rodičů s filosofií školy Victoria School.

(Tento týden je pro Vás zdarma v případě, že Vaše dítě do Victoria School nenastoupí.)

Do všech ročníků je možné přijmout žáky do maximálního počtu 18 dětí ve třídě.

Úroveň znalostí anglického jazyka není pro přijetí žáka rozhodující.

Přestup do 6. třídy

Termín

Přijímací řízení proběhne v termínech 8. 4. a 2. 6. 2022.

Registrace k přijímacímu řízení

Termín přijímacího řízení si můžete registrovat zde.

Kritéria pro přijetí

1) Test všeobecných znalostí                                          20 bodů

2) Ústní zkouška z anglického jazyka                             5 bodů

3) Poslední vysvědčení do průměru 1,5                         5 bodů

4) Sourozenec ve Victoria School                                   5 bodů

5) Souznění rodičů s filosofií školy                                 0 – 10 bodů

Kontaktní osoba

V případě zájmu o přestup Vašeho dítěte do Victoria School kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!

Aktuální volná místa ve Victoria School

Počet volných míst v 5. třídě (respektive v budoucí 6. třídě) je odvislý od počtu žáků, kteří se dostanou na 8letá gymnázia. V případě zájmu o přestup Vašeho dítěte do 6. třídy v následujícím školním roce kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele Victoria School na tel. č. 604 434 690.

TřídaPočet volných míst
5.1
8.2
9.5