Victoria School ZS

Příměstské tábory​

Nabídka letních příměstských táborů s anglickými rodilými mluvčími nebo učiteli angličtiny.

Příměstských táborů se mohou účastnit i děti nenavštěvující ZŠ Victoria School.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI VE VĚKU 6 – 10 LET 

Během měsíce července může Vaše dítě navštívit příměstský tábor s výukou angličtiny přímo v budově ZŠ Victoria School, s.r.o. (Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice).

Tábory s pestrým programem se konají vždy v týdenních turnusech od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 17:00 hod. Ve skupině je maximálně 15 dětí pod vedením našeho učitele angličtiny, kterému bude pomáhat anglicky mluvící student VŠ.

Témata a termíny příměstských táborů pro léto 2022:
 
4. – 8. 7. 2022
MAD SCIENTIST ACADEMY with Meghan and Michael
 

Náš letní příměstský tábor je určen pro všechny nadšené badatele. Děti zde budou mít možnost prožít řadu vědeckých dobrodružství, a to pomocí různých her, řemesel, objevování a dalších pohybových aktivit. Každý den budeme provádět zajímavé pokusy.  Chybět nebudou ani týdenní experimenty, jejichž změny budou děti denně sledovat.

Prostřednictvím tohoto letního tábora plného zábavy získají děti vzrušující praktické zkušenosti a prozkoumají taje vědeckých oborů.

————————————

Our Mad Scientist camp will give kids the opportunity to become mad scientists and embark on a series of science adventures through a combination of games, crafts, discovery, and physical activity. We will have both daily topics with new activities each day and week-long experiments that the students will monitor the changes of daily.

Students will have an exciting hands-on experience with important science concepts through this kid-friendly experiment-packed summer camp.

 
11. – 15. 7. 2022
ARTRAGEOUS (Kurz umění a kreativity) with Maria
 

S Andym Warholem “procestujeme” pravěk, Afriku a Japonsko, navštívíme Paula Kleea, budeme pozorovat divoká zvířata v lese, a dokonce nakoukneme do vesmíru (samozřejmě s Andym a Dr. Who).

Budeme “cestovat” v čase a prostoru, podíváme se na díla různých umělců a prostřednictvím krátkého příběhu či scénky odstartujeme každý nový den.

Budeme především kreslit, malovat a tvořit svá vlastní umělecká díla.

Kemp zábavným způsobem rozvíjí schopnosti umělecky vnímat svět kolem sebe a  seznamuje také se základními myšlenkami umění (kompozice, teorie barev, dějiny umění) srozumitelnou formou dětem tohoto věku.

————————————

This course was planned with my own children in mind, though they are much older now. We will “travel” with Andy Warhol to prehistoric times and to Africa and Japan, visit Paul Klee, see wild animals in the forest and even go to space (with Andy and Dr. Who, of course). I hope to incorporate into this course many things I wish my children were exposed to when they were younger.

Every meeting will start with a short introduction:

we will “travel” to a certain destination in time and space, look at works of different artists / art from different places or there will be a short story or a skit to “jump-start” the meeting.

Then we will draw, paint, make things applying everything discovered.

The course focuses on fun way to develop the ability to view the world around artistically. It also introduces basic ideas of art (composition elements, color theory, art history) in the form children of this age can understand and enjoy.

18. – 22. 7. 2022
NATURAL WONDERS with Aimee and Petra
 
Na tomto příměstském táboře se vydáme na dobrodružnou cestu, na které budou děti objevovat přírodní jevy ze všech koutů naší planety. Prozkoumáme mořské hlubiny v Tichém oceánu a dostaneme se až k nejvyššímu bodu na Zemi, k Mount Everestu. Poznáme různé části světa, které byly vytvořeny silou přírody, a stejně tak některé divy vytvořené člověkem, jako jsou monumentální mosty a budovy.
 

Každý den začne podrobným seznámením s oblastí a kulturou místa, které prostudujeme, a děti si budou moci naplánovat, jak vytvoří SVŮJ VLASTNÍ “přírodní zázrak”. Některé dny můžeme svůj výtvor sníst, jindy si ho můžeme odnést domů a podělit se o něj se svou rodinou.

Tento kemp nám umožní poznávat důležité spojení života, vědy a historie, které vytvářejí neuvěřitelné přírodní zázraky.

————————————

This course will allow you to study the different natural wonders of the world from all over. You will get a chance to explore the depths of deepest parts of the sea in the Pacific Ocean to the highest point on earth, Mount Everest. You will get to see the different parts of the world that were created by the force of nature and even some man-made wonders, such as bridges and buildings.

Each day will start off with a detailed look into the area and culture of the place we are studying and you will get to plan out how you will make YOUR OWN “Natural Wonder.” Some days you might get to eat your natural wonder, other days you can take it home to share with your family. This course will allow you to travel around and see the important parts of life and how science and history come together to make beautiful natural wonders that we all can enjoy.

 

Vyplněné přihlášky (ke stažení zde) posílejte na steklacova@victoria-school.cz nebo nás kontaktujte na tel.č.: 737 456 654. Přihlášky je nutné odevzdat do konce května!

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI VE VĚKU 3 – 6 LET

Více informací naleznete zde.