Victoria School ZS

REFERENCE

„Z Victorky jsem zkrátka nadšená. Učitelé zde jsou průvodci dětí na cestě za vzděláním, mají ambice v nich cosi rozsvítit, podnítit touhu dítěte dokázat více z vlastní vůle, ne z donucení či pod hrozbou trestu nebo testu. Je mi jasné, že kvalitní učitelé jsou výsledkem Vašeho skvělého výběru. Denně se rozčiluji nad školou druhého syna a Victorka je pro mě balzám na nervy ☺“
M.E., rodič žáka 6. třídy
„Naše zkušenost s Victoria School je velmi pozitivní. Tuto školu mohu rozhodně doporučit. Kvalita učitelů včetně rodilých mluvčích je dle mého názoru velmi dobrá. Zvláště v angličtině dělá syn velké pokroky. Pan ředitel Matěj Žák patří ve školství k lidem, kteří na co sáhnou, mění ve zlato. On je takový magnet na kvalitní učitele. Přesně podle pravidla – co vyzařuješ, to přitahuješ.“
J.H., rodič žáka 2. třídy
„Dceru mám ve 4. třídě. Ano, ze začátku bych řekla, že byly „porodní bolesti“, nicméně po nástupu pana ředitele Matěje Žáka vnímám vývoj pozitivně. Co se týče kvality učitelů, rodilých mluvčích i komunikace vedení školy s rodiči, za nás mohu doporučit.“
J.H., rodič žáka 4. třídy
"Základní školu Victoria school v Praze Klánovicích můžeme upřímně doporučit všem rodičům a zvídavým dětem, které rády komunikují, upřednostňují menší kolektiv a více individuální přístup a porozumění potřeb každého žáka. My jsme se rozhodli pro Victoria school jako zajímavou alternativu k víceletému gymnáziu a po necelém roce, stráveném většinou na online výuce, jsme opravdu nadšeni nad tím, jak škola perfektně, hladce a bez újmy na rozsahu a kvalitě výuky zvládla všechna úskalí COVID školního roku. Výuka probíhá online úplně ve stejném rozsahu rozvrhu jako prezenční výuka, včetně zájmových volitelných hodin a třeba tělesné výchovy nebo výtvarky. Celý učitelský sbor skvěle ovládá všechny online nástroje od Microsoftu a důsledně dbá na online prezenci žáků, pravidla zapnutých kamer, a díky tomu mají učitelé dobrý přehled, kdo online výuku sleduje a mohou v případě potřeby nepozorného nebo "oflline" žáka během hodiny zaktivovat. Nadstandardní dotace na počet hodin angličtiny a druhého světového jazyka týdně, množství zahraničních lektorů, dvojjazyčná výuka řady předmětů a velmi otevřená, vstřícná a přátelská atmosféra mezi učiteli a žáky jsou pro nás důkazem, že učitelé i žáci chodí na online i normální výuku rádi, a že jsme se pro volbu této školy rozhodli správně. S přátelským pozdravem, rodiče žáka 6. třídy (v případě vážného zájmu jsme připraveni poskytnou osobní telefonickou referenci)."
Rodiče žáka 6. třídy
„Jsem moc ráda, že můj syn může navštěvovat školu komunitního typu, ve které panuje přátelská a otevřená atmosféra, ve které se učitelé snaží žákům látku vysvětlit smysluplnou a zábavnou formou a ve které učitelé žákům díky individuálnímu slovnímu hodnocení poskytují pravidelnou zpětnou vazbu ohledně jejich silných stránek, ale i oblastí, které je potřeba více rozvíjet.“
L.S., rodič žáka 7. třídy
„Chtěla bych celé Victorce poděkovat za skvělou práci. Vím, že to v tomto těžkém období nemáte jednoduché. Velký potlesk vám všem!“
M.E., rodič žáka 8. třídy
„Se školou i s celým personálem školy jsme moc spokojeni. Vše se nese v duchu otevřené a přátelské komunikace a atmosféry. Syn je nadšený a do školy se moc těší. Výuka v lese i vyučování cizích jazyků s rodilými mluvčími je pro nás třešničkou na dortu. Paní učitelky i učitelé jsou velmi vstřícní a ochotní. Nemám, co bych vytkla a jsem moc ráda, že jsme se mohli stát součástí. O výběru školy pro mladšího syna již nemusím přemýšlet!“
Z.T., rodič žáka 1. třídy
„My jsme s Victorkou spokojeni. Pokud jsou nějaké problémy, řeší se ihned. Celý učitelský kolektiv je velmi přátelský a otevřený. I v této době, kdy probíhá online výuka, je Victoria School oproti jiným školám na velmi dobré úrovni. Děti se skutečně učí a domácích úkolů je tím pádem minimum. A co je nejvíc, syn se do školy těší.“
R.H., rodič žáka 4. třídy
„Od té doby co je ředitelem Matěj Žák, naprostá spokojenost.“
E.K., rodič žáka 5. třídy
„Jsme nadšeni, dcera také. Štěstí mít takovou školu v dosahu.“
R.S., rodič žáka 1. třídy
„Můj syn je žákem 2. třídy ve Victoria School a jsme spokojeni. Je tam komunitní a přátelské prostředí.“
I.L., rodič žáka 2. třídy
„Děti ve Victorce se učit chtějí, chtějí vědět víc, zjišťují proč. Vede je tým zkušených pedagogů, kteří vědí, co děti potřebují, jaký přístup potřebují a kolik času potřebují. Učitel je schopen udělat si čas na jednotlivého žáka a to je výhoda omezeného počtu dětí ve třídě. Výuka anglického jazyka, vřelý vztah rodilých mluvčích, jejich snaha dětem přiblížit angličtinu zábavnou cestou je nenucená forma výuky, která je k nezaplacení a nese své ovoce. Chtěla bych všem poděkovat, jak se k dětem chováte a jaký k nim máte vztah.“
P.Š., rodič žáků 3. a 6. třídy