Victoria School ZS

ŠKOLNÉ

Školné pro žáky Victoria School s termínem nástupu od září 2023

Výše školného

Výše školného pro žáky prvního i druhého stupně činí 13 500 Kč za každý školní měsíc.

Rodiče hradí za školní rok 2023/2024 celkem 135 000 Kč.

Úhrada školného

Roční školné v celkové výši 135 000 Kč je hrazeno ve dvou stejných splátkách.

První splátka za měsíce září – leden šk. roku 2023/2024 (1. pololetí)  ve výši 67 500 Kč je splatná 31.5.2023 a druhá splátka za měsíce únor – červen šk. roku 2023/2024 (2. pololetí) ve výši 67 500 Kč je splatná 30.11.2023. Jiný způsob splácení je možný po vzájemné dohodě.

V ceně školného je pro žáky prvního stupně zahrnuta ranní a odpolední družina.

Způsob platby

Platby prosím zasílejte na účet č.: 2600668054/2010 vedený u Fio Banka, a.s.

Jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište „jméno dítěte – školné“.