Victoria School ZS

Vize školy

Victoria School byla založena za účelem vybudování kvalitní 9leté základní školy akreditované MŠMT s nadstandardní výukou anglického jazyka. Hlavním záměrem bylo vytvoření rodinného prostředí s kvalitními pedagogy a dobrým zázemím, ve kterém si budou žáci osvojovat anglický jazyk přirozeně a nenásilnou formou. Tento úmysl se zdařil a nyní se může Victoria School pyšnit plnohodnotnou 9letou základní školou, která funguje již šestým rokem, a o kterou je neustále rostoucí zájem.

V rámci výuky kombinujeme moderní vyučovací metody s funkčními prvky alternativních přístupů. Jsme komunitní školou, která je v úzkém kontaktu s rodiči a s žáky učícími se v málopočetných třídách. Snažíme se dělat školu zábavnou, vedeme děti ke kritickému myšlení i týmové práci, učíme se také venku, ale sledujeme i moderní technologie. Všechny tyto a další principy, které ve škole aplikujeme, se nám osvědčily a rádi bychom v nich i nadále pokračovali.

Rodičům a jejich dětem chceme poskytovat komplexní služby od mateřské školy po školu základní. Rádi bychom opět otevřeli nultý ročník a bude-li to z hlediska aktuální situace s covid-19 možné, nabídli dětem širokou škálu zájmových kroužků.