Victoria School ZS

Výuka anglického jazyka​

Popis výuky

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně.

Anglický jazyk je v naší škole vyučován převážně certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 žáky. Dbáme na to, aby děti během studia na naší škole přišly do kontaktu s různými rodilými mluvčími a osvojily si tak rozdílné přízvuky, dialekty a slovní zásobu.

K výuce „klasické“ angličtiny (Regular English) používáme učebnice Cambridge, a to již od 1. třídy.

 • 1. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Kid´s Box Starter (max. 9 dětí ve skupině)
 • 2. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Fun for Starters (max. 9 dětí ve skupině)
 • 3. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Fun for Movers (max. 9 dětí ve skupině)
 • 4. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Kid´s Box – Level 3 nebo Fun for Flyers (max. 9 dětí ve skupině)
 • 5. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Key for Schools (max. 9 dětí ve skupině)
 • 6. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Key for Schools (max. 9 dětí ve skupině)
 • 7. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Complete Preliminary for Schools (max. 9 dětí ve skupině)
 • 8. třída – žáci jsou v jedné skupině čítající 11 dětí a používají učebnici Complete Preliminary for Schools
 • 9. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Complete First for Schools (max. 9 dětí ve skupině)

Kromě „klasické“ angličtiny (Regular English) zařazujeme také výuku tzv. zájmových předmětů v AJ. Hlavním cílem těchto předmětů je rozšiřovat obzor dětí a zvýšit úroveň jejich komunikačních schopností a prezentačních dovedností v AJ. Všechny tyto předměty jsou vyučovány rodilými mluvčími.

Mezi zájmové předměty (tzv. Optional subjects) patří:

 • Drama
 • Science a Robotika
 • Global Studies
 • Critical Thinking
 • Cambridge Preparation
 • English Club

Kromě výše uvedených předmětů jsou v angličtině vyučovány všechny výchovy, tzn. tělesná, výtvarná a hudební výchova, výchova ke zdraví a dále ICT (informační a komunikační technologie).

Zkoušky Cambridge

Victoria School je partnerskou školou Cambridge Exams Center (oficiálního partnera University of Cambridge), a proto děti mohou skládat zkoušky přímo v naší škole, v prostředí, které je jim dobře známé.

Zkoušky se dělí na několik úrovní:

 • Pre-A1 Starters
 • A1 Movers
 • A2 Flyers
 • A2 Key for Schools
 • B1 Preliminary for Schools
 • B2 First for Schools.
 • Certifikáty Cambridge English uznává více než 20 000 institucí na celém světě včetně zahraničních vysokých škol. Jedná se o nejrozšířenější anglické certifikáty na světě.
 • Za jazykový certifikát lze získat body navíc v prvním nebo druhém kole přijímacího řízení na střední školu v České republice.
 • Za certifikát B2 First (dříve FCE) a vyšší uznávají české vysoké školy body navíc u přijímacího řízení.

Projekty

V rámci jednotlivých předmětů v AJ děti v průběhu roku pracují na různých projektech, při kterých se učí vzájemné spolupráci, prohlubují své komunikační dovednosti a prezentační schopnosti v anglickém jazyce.

Kromě těchto dílčích cizojazyčných projektů každoročně realizujeme i projekty celoškolní.